Od februara nove početne grupe:

ponedeljak i petak 17:30 - 18:30 h: instruktor Miroslav Vidojević


sreda od 17:00 - 18:30 h

i petak od 18:45 - 20:15 h: instruktor Marijana Bogdanović